นโยบายการจัดส่งสินค้า และ การรับประกันสินค้า

  •  UIDCREATORS จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า มี 1 ทาง ได้แก่

  • ส่งไฟล์ทาง E-mail ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกินวันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  • สินค้าที่ถูกส่งผ่า E-mail หากสินค้ามีปัญหา สามารถแจ้งปัญหา ทาง uidcreators@gmail.com ได้ทันที

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กรุณาติดต่อเรา เพื่อแจ้งการคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • เมื่อทีมงานได้รับข้อมูล และตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 0830268227

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

  • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้า(ภายใน3วัน)เข้าสู่บัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ขอบคุณครับ

การยกเลิกการสั่งซื้อ

  • การยกเลิกไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นระบบส่งไฟล์ให้อัตโนมัติ เมื่อลูกค้าชำระแล้วจะสมมารถโหลดไฟล์ไปใช้งานได้เลย